Відстрочка від мобілізації
Чи інснують абсолютно законні підстави для отримання відстрочки від мобілізації? Звичайно, так. Існують. На цій сторінці ми детально описуємо підстави для відстрочки, а також запропонуємо алгоритм дій, відповідно до якого Ви зможете отримати таку відстрочку.
При цьому ми працюємо завжди на результат, саме тому Ви оплачуєте лише кінцевий продукт, а не сам процес його створення. Ми не продаємо повітря та пусті обіцянки, а наші клієнти завжди отримують позитивний кінцевий результат. У нас немає прихованих платежів, ми працюємо чесно, відкрито. Всі необхідні витрати прописуємо в договорі, ціни фіксовані, а тому для клієнтів немає "неприємних несподіванок".

Як це працює:

1) Вам необхідно уважно ознайомится із нижче наведеною інформацією;
2) Зрозуміти для себе, під яку із категорію осіб Ви можете підпадати;
3) Звязатися з нами або залишити заявку і ми обовязково Вам перетелефонуємо;
4) Отримати від нас он-лайн консультацію (або приїхати до нас в офіс). Під час консультації Вам буде надано вичерпну інформацію щодо наявності підстав для звільнення Вас від мобілізації, надано рекомендації щодо підготовки необхідних документів.
5) Отримати повне юридичне супроводження з моменту підготовки необхідних документів і до отримання рішення про звільнення (відстроку) від мобілізації. 

Важливо памятати:

1) завчасно підготуватись до відвідування центру комплектування та соціальної підтримки (військового комісаріату) – підготувати, нотаріально завірити документи, які дають Вам право на відстрочку від мобілізації, підготувати (скласти) розгорнуту заяву про надання відстрочки від мобілізації;
2) в заяві про надання відстрочки від мобілізації мають бути вказані, як обставини які дають Вам право на відстрочку від мобілізації, так і документи, якими підтверджується наявність цих підстав, а також законодавче обґрунтування – посилання на конкретний абзац, підпункт, пункт, статтю відповідного Закону України, та додані нотаріально завірені документи, що дають право на відстрочку від мобілізації;

3) підготовку (складання) заяви про надання відстрочки від мобілізації, краще довірити фахівцю –адвокату, який спеціалізується на веденні справ, пов’язаних з проходженням військової служби;   
4) Центри комплектування та соціальної підтримки (військові комісаріати) не володіють інформацією про те, що ви маєте право на відстрочку від мобілізації;

5) відстрочка від мобілізації не надається автоматично; 

6) обов’язок повідомити про наявність у Вас обставин, що дають право на відстрочку від мобілізації, покладається на Вас, і якщо ви цього не зробите, Вас просто буде мобілізовано та зараховано на військову службу;


Перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:
 • заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
 • жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;
 • жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
 • усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
 • зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;
 • які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;
 • опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
 • жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";
 • народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
 • працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Бюро економічної безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України;
 • здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;
 • наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;
 • жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа:

- військовослужбовців або працівників, утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну  цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;
- працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або пропали безвісти під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення;
- осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;
- осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами;
- жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану;


Наші адвокатське обєднання надає послуги  з:
 • Консультації з питань наявності підстав відстрочки від мобілізації, з питань отримання необхідних документів, допомога у отриманні необхідних для відстрочки від мобілізації документів;
 • Складання розгорнутої заяви про надання відстрочки від мобілізації та допомога у її врученні (направленні) відповідній посадовій особі центру комплектування та соціальної підтримки (військового комісаріату); 
 • Оскарження рішення, дії та бездіяльності керівництва центра комплектування та соціальної підтримки (військового комісаріату), інших посадових осіб в суді;
 • Супровід (ведення) справи з оскарження рішення, дії, бездіяльності посадових осіб в суді до перемоги;
 • Захист у кримінальному провадженні від необґрунтованої підозри/обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних з проходженням військової служби (дезертирство, невиконання наказу та інших). 

 
Запишіться на консультацію

Відправляючи цю форму, ви підтверджуєте свою згоду з політикою передачі і використання даних на цьому сайті